သိုက္ၿမံဳတမ္းခ်င္း

ဖြင့္ထုတ္မေျပာျဖစ္ေပမယ့္ အျပန္အလွန္ေပးဆပ္မႈ၊ စြန္႕လႊတ္အနစ္နာခံမႈေတြနဲ႕ စုစည္းတည္ေဆာက္ထားတဲ့ေနရာဟာ အိမ္ျဖစ္ပါတယ္။

ေရွ႕မွာ ၾကိဳတင္မွန္းဆမရႏုိင္တဲ့ အႏ ၱရာယ္ေတြ၊ အကာအကြယ္ေတြ၊ ေအာင္ျမင္မႈေတြ၊ ႐ႈံးနိမ္႕မႈေတြ… ဒါေတြကို ေျပးေတြ႕ဖို႕ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ ဘ၀ခရီးဆက္ေနၾကသူေတြ။ `အိမ္`ဆိုတာ ကို ေနာက္မွာခ်န္ခဲ႕ၾကရၿပီ။

ျပန္စရာ “အိမ္” ရွိတယ္ဆိုတဲ့ခံစားခ်က္ဟာ အလြန္လံုၿခံဳေႏြးေထြးေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပ်က္စီးၿပိဳကြဲခဲ႕ရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ အေျခအေနမေပးခဲ့ရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က ျပန္လမ္းမရွိေတာ့ရင္…………………

ပင္လယ္ျပင္မွာ မနားတမ္း ပ်ံသန္းေနရတဲ႕ ငွက္တစ္ေကာင္ေပ့ါ

နားခိုစရာဆိုလို႕ .. က်ယ္ေျပာလွတဲ႕ပင္လယ္ျပင္

ရပ္တည္စရာကေတာ့ … ႐ိုက္ခတ္ေနတဲ့ ေတာင္ပံတစ္စံု

ေဖးမမႈဆိုရင္ … စိတ္ေကာင္း၀င္ေနတဲ့ ေကာင္းကင္ ေလစီးေၾကာင္း

လြတ္လပ္မႈနဲ႕အတူ သီးျခားျဖစ္မႈကိုလည္း လက္ခံရမွာေပါ့။

လံုၿခံဳမႈကို စြန္႕လႊတ္ရင္း စြန္႕စားမႈကို အရသာခံရမွာေပါ့။

အသိုက္ကိုယ္စီနဲ႕ မိတ္ေဆြတို႕ေရ…….. ေႏြးေထြးစြာ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစ။ သင္တို႕အတြက္ ၀မ္းသာလ်က္ပါ

ပ်ံသန္းတုန္းခဏ ဆံုၾကတဲ့ ခရီးသြားေဖၚတို႕ေရ ….. ရည္မွန္းရာကို ေရာက္ၿပီး နားႏွင့္ၾကပါ။ ေအးခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျဖတ္သန္းခဲ႕ၿပီပဲ

ကိုယ္တိုင္နားခိုရာကို တည္ေဆာက္ဖို႕ တိုက္တြန္းၾကတယ္လား…….. ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ေလ။ အဲဒါ ကိုယ္ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ႕ရတဲ႕ နားခိုရာကို ျပန္ရမွာမွ မဟုတ္တာ

ပင္လယ္ၾကီးေရ………………….

ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့တဲ့ အသိုက္အၿမံဳကို သတိရရင္း

ႏြမ္းနယ္တတ္တဲ့ေတာင္ပံေတြအားယူ႐ုိက္ခတ္ရင္း

ပ်ံသန္းေနဦးမယ္ေလ။

မင္းရင္ခြင္မွာ ေခါင္းမခ်မခ်င္းေပ့ါ။

အခ်ိန္က်တဲ့အခါ

ေပါ့ပါးတဲ့ အရာ၀တၳဳေလးတစ္ခုအေနနဲ႕

မင္းရင္ခြင္မွာ လိုက္ပါ ေမ်ာလြင့္ခြင့္ျပဳပါ

ပ်ံသန္းခဲ့ခ်ိန္အတြင္း ၾကံဳခဲ့သမွ်

အားလံုး……. အားလံုးကို တန္ဖိုးထားေနဦးမွာပါ။          ။