၀န္ၾကီးဌာနမ်ား

အခု႐ွိထားေသာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားအေၾကာင္းကို အတင္းေျပာမည္ဟု မထင္ၾကပါႏွင့္။ Web Browser ေတြကို အမ်ိဳးသမီးေတြႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ရွင္းလင္းျပထားေသာ forward email ရတာကေန ဒီစိတ္ကူး ေပါက္ပါသည္။

သူငယ္ခ်င္းေယာက်ာၤးေလးမ်ား-အသက္ကလည္း ၃၀ ကပ္လာၿပီ။ ေက်ာ္သည့္သူလည္း ေက်ာ္ကုန္ၿပီ။ ခက္တာက အိမ္ေထာင္ အတည္တက် မရွိေသး။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကလည္း ကေလးတြဲေလာင္းျဖစ္သူကျဖစ္၊ ၀ါမ၀င္ခင္ အိမ္ေထာင္ထဲ ၀င္သည့္သူက၀င္၊ ၀ါကၽြတ္သည္ႏွင့္ လူပ်ိဳၾကီးဘ၀ ကၽြတ္သူကကၽြတ္။ ကိုယ့္မွာ အေျခအေနမဲ့ မဟုတ္သည့္တိုင္ လူမျဖစ္ေသးသလို ခံစားရသည္က ဒုကၡ။ ဘ၀က– ၀န္ၾကီးေတာ့ ၀န္ၾကီးပါပဲ၊ ဘာဌာနမွာ ၀န္ၾကီးလုပ္ရမွန္း မသိသည့္အျဖစ္။
ကိုယ့္အနားရွိေနသည့္ မိန္းကေလးမ်ားက်ျပန္ေတာ့ ၀န္ၾကီးပီပီ ႐ံုးအုပ္ၾကီးလို မစဥ္းစားခ်င္။ ဒီေတာ့ ၀န္ၾကီးဌာနျဖစ္ထိုက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို စဥ္းစားရမည္ေပါ့။
၁) လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာနကဲ့သို႔ေသာ အမ်ိ္ဳးသမီး- စီမံကိန္းတစ္ခုၿပီးတစ္ခု အလ်ဥ္မျပတ္ ရွာေဖြခ်မွတ္ရင္း မိမိကို ရွင္သန္ရပ္တည္ေရး ကူညီမည့္သူ
၂) ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနကဲ့သို႔ေသာ မိန္းမသား- လူတိုင္းအားက်သြားရမည္။ လက္ထဲေရာက္လွ်င္ေတာ့ ၿမဲရန္ အေတာ္ခက္မည္။ ၿပိဳင္ဖက္က အမ်ားသားကိုး။ ေအာင္ျမင္ေသာ မိတ္ဖက္ျဖစ္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ မိမိကို ရွာေကၽြးသည္အထိ ေထာက္ပံ့ႏိုင္သူ
၃) အမ်ိဳးသားစီးပြါးေရးႏွင့္ စီမံကိန္း၀န္ၾကီးဌာနကဲ့သို႔ေသာ ဣတၳိယ- အလုပ္ျဖစ္မည္/မျဖစ္မည္ကို လူတိုင္းစိတ္မ၀င္စားေသာ ႏွစ္၂၀၊ ႏွစ္၃၀ စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ တစ္ကိုယ္တည္း အလုပ္႐ႈပ္ေနေလသူ႕အား လူသူေလးပါး မသိၾကေလကုန္။
၄) ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္႐ံုး၀န္ၾကီးကဲ့သို႔ေသာ သတို႔သမီး- လူတိုင္းလိုလိုႏွင့္ ဆက္ဆံႏိုင္သည္။ လူတိုင္းလိုလို သိသည္။ သိျခင္းႏွင့္ မသိျခင္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မကြာျခား။
၅) လူတိုင္းလိုလိုႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံႏိုင္သည္၊ ျပင္ပမွ ျမင္ရလွ်င္ အထင္ၾကီးဖြယ္အတိ။ အိမ္သားခ်င္းေတာ့ အဆင္ေျပစရာမရွိ။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မိတိုင္း ျပႆနာတက္မည္-အမွတ္ ၁ႏွင့္ ၂ စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာန
၆) လြန္စြာ အဖိုးတန္၊ ဣေႃႏၵရ၊ လူတိုင္း အဖိုးတန္မွန္းသိေသာ္လည္း လက္ေရွာင္ရမည့္ ေတာ္ေလး၀၀င္ မဒီကညာ-သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာန
၇) မိမိတြင္ ေကာင္းေသာအခ်က္မ်ား ရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းကို ေကာင္းစြာ သို၀ွက္၍ ဣေႃႏၵမပ်က္ ရပ္တည္တတ္သူ အထည္ၾကီးပ်က္ ေလဒီသည္ကား – စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန
၈) ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္တူေသာ မိန္းမ- အိမ္သားခ်င္း ခ်စ္ခင္သေလာက္ ျပင္ပမွာ လူၾကိဳက္မမ်ားရွာေခ်။
၉) ရပ္တကာရြာတကာ ျဖစ္သမွ်ကိစၥ သူ အကုန္ပါ၍ ေကာင္းစြာ ကူညီပါေသာ္ျငား ရလဒ္ေကာင္း မထြက္တတ္သလို မ်က္ႏွာေကာင္းလည္း မရတတ္ရွာသူ- နယ္စပ္ေဒသ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး ၀န္ၾကီးဌာန
၁၀) မေယာင္ရာကို ဆီလူးျခင္း၊ ႏွမ္းျဖဴးျခင္းတို႕ကို ကၽြမ္းက်င္စြာ ေဆာင္ရြက္တတ္သူ၊ ေနရာတကာတြင္ စြမ္းစြမ္းတမံ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္တတ္သေလာက္ အလုပ္မၿပီးေျမာက္ေခ်။ ထိုသို႔ေသာ စြမ္းေဆာင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးမွာ- လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန
၁၁) ဒီအရပ္တြင္ျဖစ္ေသာ သတင္းကို ဟိုဘက္နားေရာက္ေအာင္ပို႔၍ ဟိုဘက္ကသတင္းကို ဒီဘက္မွာ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ေကာင္းစြာမြမ္းမံတတ္ေသာ၊ ထိုအခ်က္ကို လူတိုင္း သိလ်က္ႏွင့္ပင္ သူ႕အက်င့္ပဲေလဟု ခြင့္လႊတ္ထားရသူ မိန္းမသူမွာ- (အမ်ားသိေတာ္မူၾကသည့္အတိုင္း) ျပန္ၾကားေရး ၀န္ၾကီးဌာန
၁၂) ကိုယ္တိုင္က ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္း မစဥ္းစား၊ ေကာင္းၿပီးသားကို ပ်က္ေအာင္ဖ်က္ၿပီးမွ ေကာင္းေအာင္ မည္သို႔လုပ္မည္ဟု ေလၾကီးမိုးၾကီး ေျပာလ်က္ ပ်က္သည့္အတိုင္း ဒံုးေပကတ္သတ္ အသားက်ေအာင္ ေနတတ္သည့္ မိန္းမမွာ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာန
၁၃) ေရွးဆန္သေလာက္ မက္ေလာက္စရာ ဘာတစ္ခုမွ် မက်န္ေတာ့သည့္ မိန္းမ-သမ၀ါယမ ၀န္ၾကီးဌာန

၁၄) ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြတို႔ကို ေကာင္းစြာ ခ်င့္ခ်ိန္၍ ေစ်းသံုးအျပင္ အ၀တ္အစား၊ လက္၀တ္လက္စားတို႔ကို အဖတ္တင္ရေလေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၌ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာသူ၊ အျခားသူတို႔အား မည္မွ်ေလာက္ရလွ်င္ မည္သို႔မည္ပုံ ေလာက္ငေအာင္ သံုးစြဲႏိုင္ေၾကာင္း သင္တန္းပို႔ခ်ရာ၌ စံထားရေလာက္သူ၊ မိမိထံ Deposit သြင္းလွ်င္ လက္ခံ၍ Withdrawal ကို နားမလည္သူ အႏွီကုမၼာရီသည္ကား- ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ ၀န္ၾကီးဌာန

၁၅) ျမင္လိုက္ရလွ်င္ စည္းစနစ္လြန္စြာက်နၿပီး အလုပ္အကိုင္ ထည္ထည္၀ါ၀ါ ရွိသေလာက္ ဘာရလဒ္မွ မည္မည္ရရ ျပစရာမရွိလာေသာ မ,ၾကီးက်ယ္မွာတမူ- လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ၾကီးဌာန

၁၆) ဒင္းမိဘလက္ထက္ အေမြရသမွ်ျဖင့္ ငါ့တစ္သက္သံုးဖို႔ခ်ည္းဟု အားရပါးရ သြားရည္က်မည္မၾကံေလႏွင့္၊ သူကိုယ္တိုင္သံုးစြဲထားသျဖင့္ သြားၾကားထိုးတံတစ္မွ်င္စာ ရလွ်င္ ကံေကာင္းမည္ဟုသာ မွတ္ပါေလ။ ထိုသို႔ေသာ အေမြပံုရွင္မွာ- သစ္ေတာေရးရာ ၀န္ၾကီးဌာန

၁၇) မ်က္စိသူငယ္၊ နားသူငယ္၊ သနားဖြယ္ရာအတိ။ မိဘထံမွလည္း ေလာက္ငေအာင္ မရရွာ။ သူ႕ဘာသာသူလည္း လူေမြးလူေတာင္ ေျပာင္ေအာင္ မတတ္ႏိုင္ရွာ။ လူတကာ စုတ္တသပ္သပ္ပင္ ျဖစ္ၾကေသာ္ျငား လားလားမွ် မ်က္ေစာင္းထိုးျခင္းအမႈ မျပဳၾကေလကုန္။ – မသိခ်င္ေယာင္ မေဆာင္ပါႏွင့္။ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနျဖစ္ပါသည္။

၁၈) အေရာင္းအ၀ယ္ ကုန္သည္ပြဲစားကဲ့သို႔ မ်က္ႏွာထား အလြန္ေတာ္ေသာ၊ ျပင္ပဆက္ဆံေရးအလြန္မ်ားေသာ၊ စကားကို ခုတစ္မ်ိဳး၊ ေတာ္ၾကာတစ္မ်ိဳး၊ ေနာက္တစ္ေန႕တစ္မ်ိဳး အမ်ိဳးမ်ိဳးတတ္ႏိုင္ေသာ ႏႈတ္သီးေကာင္းလွ်ာပါးမကေလးမ်ားႏွင့္ၾကံဳလ်င္- ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန ေပကိုးဟု သတိရပါ။

‘ဌာနလက္ကိုင္မရွိ၀န္ၾကီး’သူငယ္ခ်င္းတို႔– စိတ္ဆိုးမည္မၾကံၾကေလႏွင့္။ သင္တို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ၀န္ၾကီးမ်ားကဲ့သို႔ အေျခအေနတစ္ခု ေရာက္ေအာင္ တည္ေဆာက္လာခဲ့ၾကၿပီးေလၿပီ။ ၀န္ၾကီးဘ၀ ရရွိေၾကာင္း ပတ္၀န္းက်င္မွ အသိအမွတ္ျပဳရန္အတြက္ ဌာနကို လိုက္ရွာေနၾကရေပေသာ သင္တို႔ဘ၀ကို နားလည္စာနာေသာအားျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ၀န္ၾကီးဌာန စာရင္းျပဳစု ထုတ္ျပန္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုျပဳစုထားေသာ ၀န္ၾကီးဌာန Categories မွာ အၾကမ္းဖ်ဥ္းမွ်သာ ရွိေသး၏။ ထပ္မံေတြ႔ရွိလာမည့္ ၀န္ၾကီးဌာနစာရင္းကို ယခုအၾကမ္းဖ်ဥ္းစာရင္းတြင္ တိုးခ်ဲ႔ျဖည့္သြင္းေပးမည္ မဟုတ္ဘဲ Featuring Characteristics မ်ားကို တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ေမးျမန္းစံုစမ္းပါက အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ျပန္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း လက္သိပ္ထိုး သတင္းေပးလိုက္ပါသတည္း။

စကားခ်ပ္။

သင္သည္ ပုရိသတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး မိမိအစြမ္းအစျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ မိဘကူညီမႈျဖင့္ျဖစ္ေစ အိမ္ေထာင္တစ္ခု တည္ေထာင္ထားအံ့။ ေဒါသစိတ္၀င္ရန္မလိုေခ်။ သင့္ခံႏိုင္ရည္ႏွင့္ သင္သာတည္း။ မင္းေယာက်ာၤးသား၊ လူပ်ိဳလားေျမာက္ေလၿပီးက ၀န္ၾကီးဘ၀ေရာက္ေလမွ ဌာနလက္ကိုင္မရွိသည့္အျဖစ္ကို ၾကိဳတင္ျမင္ေယာင္ႏိုင္ရန္ အၾကံေပးသည္ဟု သေဘာပိုက္သင့္ေပသည္။ အေၾကာင္းသိ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္းကို ျပန္ၾကားေျဖဆိုမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း သိေစအပ္ပါသည္။

11 thoughts on “၀န္ၾကီးဌာနမ်ား

 1. စိတ္ကူးကိုေတာ့ လက္ဖ်ားခါသြားျပီ။ အံ့ေရာ။ ေကာင္းခ်က္။

 2. ေအာင္မယ္ေလး ဥမပါ အလကၤာ အဲေလ ဥပမာအလကၤာေျမာက္ခ်က္ကေတာ့ ကုလားႀကီး သြားတိုက္ေဆး ေၾကာ္ျငာသလိုပဲ ထင္းထင္းႀကီး ျဖစ္ေနပါလား။ ခက္တယ္ခက္တယ္ ကိုယ္လည္း ဒီအထဲပါေနေတာ့ ဘာေျပာရမွန္းကို မသိပါဘူး။

 3. လူပ်ိဳၾကီးကလဲ။ အတင္းၾကီးကို ၀န္ခံေနေတာ့တာပဲ။ မိုးေပၚေထာင္ပစ္လိုက္တာ တည့္တည့္မွန္ရတယ္လို႔။ ေဆြေဆြေအာင္ေရးေနက်စာလံုးေလး ငွါးေျပာလုိက္မယ္။
  ‘ မည္သူ႕ကိုမွ် မရည္ရြယ္ပါ၊ တိုက္ဆိုင္မႈရွိလွ်င္ ခြင့္လႊတ္ပါ’ ဆိုတာေလ 😛

 4. လန္းလုိက္တာကြယ္..

  အကယ္ဒမီေပးဖုိ႔ရာ ေျပာအုံးမွပါ.. 😛

 5. ကို TZA >> နာမည္ေပးကင္ပြန္းတပ္ ေတာ္ထွာ။ ရွဲ႕ရွဲ႕။ (ကုန္ကုန္ခမ္းခမ္း- စိတ္) 😀
  ကိုသီဟသစ္ >> လန္းတယ္လာ့။ မွန္းလိုက္ဦးမယ္ လူၾကမ္းမင္းသမီး အကယ္ဒမီ 😀
  ကိုလင္းၾကယ္ျဖဴ >> အားေပးသူမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္ (အကယ္ဒမီေပးပြဲမွာ ဆုပိုက္ေနေသာ အိုက္တင္ျဖင့္) 😀

 6. ပို႔စ္ အေဟာင္းဆိုေပမဲ႔ ခုမွ ဒီဆိုဒ္ကို ေရာက္လာဖူးတာပါ ..
  ေစ႔ေစ႔ငုငုေရးတတ္ပါေပတယ္ .. း)
  နာမည္က ကုမ္ကုမ္ တဲ႔လားဗ် .. ဟီး ..
  ေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းေျမ႕ ပါေစဗ်ာ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s